automatski uređaj za otpuštanje


automatski uređaj za otpuštanje
• hydrostatic release device

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.